Dao động của con lắc đồng hồ là...

Chương 1: Dao Động Cơ Dao động của con lắc đồng hồ là A. dao động cưỡ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động cưỡng bức. B. dao động tắt dần. C. dao động điện từ. D. dao động duy trì.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : D

Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP