Gia tốc của một chất điểm dao động...

Chương 1: Dao Động Cơ Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biế...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên
A. cùng tần số và ngược pha với li độ. B. khác tần số và ngược pha với li độ.
C. khác tần số và cùng pha với li độ. D. cùng tần số và cùng pha với li độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : A

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa a = - ω2x, gia tốc biến thiên cùng tần số và ngược pha với li độ x.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP