Dao động tắt dần A có biên độ...

Chương 1: Dao Động Cơ Dao động tắt dần A. có biên độ giảm dần theo th...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Dao động tắt dần
A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian. D. luôn có hại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A.
Nói về dao động tắt dần chỉ có A là đúng : có biên độ giảm dần theo thời gian. Các nhận xét B, C, D đều sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP