Đối với dao động điều hòa thì nhận...

Chương 1: Dao Động Cơ Đối với dao động điều hòa thì nhận định nào sau...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đối với dao động điều hòa thì nhận định nào sau đây là sai?
A. Li độ bằng không khi vận tốc bằng không.
B. Li độ bằng không khi gia tốc bằng không.
C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại.
D. Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : A

Khi li độ max thì vận tốc bằng 0 và ngược lại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP