Một vật đang dao động cơ thì xảy...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động
A. với tần số nhỏ hơn tần số riêng.
B. với tần số bằng tần số riêng.
C. không còn chịu tác dụng của ngoại lực.
D. với tần số lớn hơn tần số riêng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : B

Khi cộng hưởng xảy ra thì tần số dao động bằng tần số riêng của hệ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP