Một vật nhỏ dao động điều hòa theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian lao động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : A
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định thì quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng, lực kéo về tác dụng vào vật tỷ lệ với li độ x, li độ của vật phụ thuộc vào thời gian theo định luật dạng sin(hoặc cosin). Vì thế A là đúng còn các kết luận B, C, D đều sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP