Một chất điểm dao động điều hòa trên...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một chất điểm dao động điều hòa trên trụ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không đổi theo thời gian là
A. vận tốc. B. gia tốc. C. động năng. D. biên độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : D

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là biên độ dao động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP