Khi nói về dao động điều hoà của...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm,...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
B. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
C. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : C

Chỉ có độ lớn của vận tốc cực đại tỉ lệ thuận với biên độ của vật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP