Dãy chất chỉ gồm các oxit tác dụng...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dãy chất chỉ gồm các oxit tác dụng ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dãy chất chỉ gồm các oxit tác dụng được với dung dịch bazơ là:

A. Fe2O3, SO3 ,MgO , P2O5

B. CaO, SO3 ,CO2 , P2O5

C. SO2, SO3 ,CO2 , P2O5

D. K2O, SO3 ,Na2O , P2O5

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn câu C đó bạn (vì chỉ có oxit axit mới tác dụng được với bazơ, thành phần của oxit axit là oxi liên kết với phi kim)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Câu C nha.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP