Để bảo vệ và cải tạo môi trường...

Chương 3: Con Người. Dân Số Và Môi Trường Để bảo vệ và cải tạo môi tr...

0
Chương 3: Con Người. Dân Số Và Môi Trường

Để bảo vệ và cải tạo môi trường, cần những điều kiện nào sau đây?

A. Phát triển dân số một cách hợp lí

B. Bảo vệ các loài sinh vật ,sử dụng có hiệu quả và hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

C. Giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm ;cải tạo giống vật nuôi ,cây trồng để cho năng suất cao

D. Cả A, B và C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án D. Cả A, B và C đều đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP