Dung dịch X chứa 0 025 mol CO32-...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa 0,0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl-. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 giảm sau quá trình phản ứng là: A. 7,015. B. 6,761. C. 4,215. D. 5,296.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,054 —> nBa2+ = 0,054 và nOH- = 0,108 Ba2+ + CO32- —> BaCO3 0,054….0,025….. ⇒ 0,025 NH4+ + OH- —> NH3 + H2O 0,25….0,108… ⇒ 0,108 —> m giảm = mBaCO3 + mNH3 = 6,761

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP