Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl– và 0,2 mol NO3-
. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là
A. 150 ml. B. 300 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bảo toàn điện tích trong dd, vậy n R2+=0.15

kết tủa lớn nhất khi n R2+= nCO3 2-= 0.15

vậy V=0.15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP