Fifty minutes are the maximum length of time...

Tìm Lỗi Sai Fifty minutes are the maximum length of time allotted for...

-1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa are => is.

“Fifty minutes” là 1 khoảng thời gian, động từ luôn chia số ít.

Dịch: 50 phút là khoảng thời gian tối đa dành cho bài thi.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP