Hai hợp tử của một loài sinh vật...

SINH HỌC TẾ BÀO Chương 4: Phân Bào Hai hợp tử của một loài sinh vật n...

0
SINH HỌC TẾ BÀO Chương 4: Phân Bào

Hai hợp tử của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22400NST đơn. Biết rằng loài này khi phát sinh giao tử xảy ra một trao đổi chéo đơn ở một cặp NST ở giới tính đực và giới tính cái nên đã tạo ra 246 kiểu hợp tử. Bộ NST của loài và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử lần lượt là

A. 46;8

B. 44;8

C. 46;6

D. 44;4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi bộ nst của loài cần tìm là 2n, theo giả thiết số loại giao tử tạo ra ở mỗi giới tính là 2n+1 → 2n+1 . 2n+1 =246 => 2n =44. gọi số tế bào con sinh ra từ hợp từ 1 là x từ hợp tử 2 là y

x + y = 2244/44 + 2 =512

lập bảng biến thiên tìm nghiệm phù hợp x= y = 256 → 2k = 256 → k=8 đợt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP