He expected us to offer him the job...

He expected us to offer him the job.

0
He expected us to offer him the job.
We were expected to be offered him the job.He expected to be offered the job.He is expected that we should offer him the job.He was offered the job without expectation.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
He expected to be offered the job.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP