Hình học - Các công thức liên quan...

Hình học - Các công thức liên quan đến hình thoi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Chu vi hình thoi được tính như sau:

\(P=a \times 4\)

+) Diện tích hình thoi được tính như sau;

\(A=\dfrac{m \times n}{2}=a \times h\)

+) Chiều cao hình thoi được tính như sau:

\(h=\dfrac{mn}{2a}=a \sin \alpha\) \(\alpha +\beta =180^0\)

+) Đường chéo hình thoi:

\(m^2+n^2=4a^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP