Cấp số nhân - Tổng n số hạng...

Cấp số nhân - Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tổng n số hạng đầu tiên:

\(S_n = u_1 + u_2 +.... +u_n = u_1\dfrac{1-q^n}{1-q} (q \neq 1)\)

Nếu -1 < q < 1 (\(\vert{q}\vert <1\)) thì \(\lim_{n\rightarrow \infty }S_n = \dfrac{u_1}{1-q}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP