Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính góc giữa đường thẳng \(\Delta\) và mặt phẳng (\(\alpha\)):

sin \(\varphi\) = \(\dfrac{\vert{\vec{n}.\vec{u}}\vert}{\vert{\vec{n}}\vert. \vert{\vec{u}}\vert} = \dfrac{\vert{Aa+Bb+Cc}\vert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}. \sqrt{a^2+b^2+c^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP