Công thức lượng giác - Công thức góc...

Công thức lượng giác - Công thức góc bội

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức góc bội:

  • \(sin2\alpha= 2sin\alpha.cos\alpha\)
  • \(cos2\alpha= 2cos^2\alpha -1 = 1-2sin^2\alpha= cos^2\alpha - sin^2\alpha\)
  • \(tan2\alpha= \dfrac{2tan\alpha}{1-tan^2\alpha}\)
  • \(cot2\alpha= \dfrac{cot^2\alpha-1}{2cot\alpha}= \dfrac{cot\alpha-tan\alpha}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP