Công thức lượng giác - Hệ thức cơ...

Công thức lượng giác - Hệ thức cơ bản

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  1. \(sin^{2}x + cos^{2}x = 1\)
  2. \(tgx = \dfrac{sinx}{cosx}\)
  3. \(tgx = \dfrac{cosx}{sinx}\)
  4. \(tgx.cotgx = 1\)
  5. \(1 + tg^{2}x = \dfrac{1}{cos^{2}x}\)
  6. \(1 + cotg^{2}x = \dfrac{1}{sin^{2}x}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP