Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Các dạng phương trình của mặt cầu

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các dạng phương trình mặt cầu:

  • Dạng 1: Phương trình mặt cầu (S) có tâm I(a;b;c) và bán kính R

\((x-a)^2+ (x-b)^2+ (x-c)^2 = R^2\)

  • Dạng 2: Phương trình có dạng:

\(x^2+y^2+z^2 - 2ax-2by-2cz +d=0\)

với điều kiện \(a^2+b^2+c^2 -d >0 \) là phương trình mặt cầu (S) có tâm \(I(a;b;c)\) và bán kính \(R= \sqrt{a^2+b^2+c^2 -d}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP