Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Sự tương giao giữa mặt cầu và m...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  • \(d(I,(\alpha)) < R \Leftrightarrow (\alpha) \) giao \((S)\) theo đường tròn \((C)\)

- Phương trình (C): \(\left\{\begin{matrix} (x-a)^2+ (x-b)^2+(x-c)^2 = R^2 \\ Ax+By+Cz=0 \end{matrix}\right.\)

- Tâm H của (C) là hình chiếu của tâm \(I(a;b;c) \) lên mặt phẳng \((\alpha)\)

- Bán kính của (C): \(r= \sqrt{R^2- IH^2}\)

  • \(d(I,(\alpha)) = R \Leftrightarrow (\alpha)\) tiếp xúc với \((S)\)
  • \(d(I,(\alpha))>R \Leftrightarrow (\alpha) \cap (S)= \phi\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP