Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Khoảng cách từ 1 điểm đến đường...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính khoảng cách từ A đến đường thẳng (\(\Delta\)) (\(\Delta\) có vectơ chỉ phương \(\vec{u}\) và qua M):

\(d(A,\Delta) = \dfrac{\vert{\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{MA}\end{bmatrix} \vert}}{\vert{\vec{u}}\vert}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP