Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Khoảng cách giữa 2 đường thẳng ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau theo phương pháp tọa độ trong không gian:

\(\Delta\) có vtcp \(\vec{u}\) và qua M; \(\Delta'\) có vtcp \(\vec{v}\) và qua M'

\(d(\Delta, \Delta')= \dfrac{\vert{\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{v} \end{bmatrix}.\vec{MM'}\vert}}{\vert {\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{v} \end{bmatrix}}\vert}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP