Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt p...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ điểm \(M(x_o;y_o,z_o)\) đến mặt phẳng (\(\alpha\)) được tính theo công thức sau:

\(d(M, (\alpha))= \dfrac{\vert{Ax_o+By_o+Cz_o +D}\vert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP