Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Công thức tính góc giữa 2 đường...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Góc giữa hai đường thẳng theo phương pháp tọa độ trong không gian được tính theo công thức sau:

\(cos\varphi= \dfrac{\vert\vec{u}.\vec{u'}\vert}{\vert{\vec{u}\vert}. \vert{\vec{u'}\vert}}= \dfrac{\vert{aa'+bb'+cc'}\vert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\sqrt{a'^2+b'^2+c'^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP