Hình học - Các công thức tính liên...

Hình học - Các công thức tính liên quan đến hình bình hành

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Chu vi hình bình hành được tính như sau:

\(P=(a +b)\times 2\)

+) Diện tích hình bình hành được tính như sau:

\(A=bh=ab \sin \alpha\)

+) Chiều cao hình bình hành được tính như sau:

\(h=a \sin \alpha=a \sin \beta\) \(\alpha +\beta =180^0\)

+) Đường chéo hình bình hành:

\(m^2+n^2=2(a^2+b^2)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP