Hình học - Các công thức liên quan...

Hình học - Các công thức liên quan đến tam giác vuông

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hình tam giác vuông:

\(a^2+b^2=c^2\)

+) Diện tích tam giác vuông: \(A=\dfrac{1}{2}ab=\dfrac{1}{2}ch\)

\(\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\)

\(a^2=BH.c,\) \(b^2=AH.c\)

\(h^2=AH.BH\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP