Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

A: diện tích; P: chu vi

+) Diện tích tam giác được tính theo công thức sau:

\(A=\dfrac{b\times h}{2}\)

\(A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\) \(s=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{P}{2}\)

+) Chu vi tam giác được tính theo công thức sau;

\(P=a+b+c\)

\(\alpha+\beta+\gamma=180^0\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP