Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích, đường tung bình của hình thang

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích hình thang được tính như sau:

\(A=h \times \dfrac{(a+b)}{2}=hq\)

+) Đường trung bình của hình thang:

\(q=\dfrac{a+b}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP