Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích tứ giác lồi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Diện tích tứ giác lồi được tính như sau:

\(A=\dfrac{1}{2} ab \sin \alpha\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP