Hình thức đấu tranh chủ yếu của cách...

Hình thức đấu tranh chủ yếu của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

-3
Hình thức đấu tranh chủ yếu của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
đấu tranh nghị trường. khởi nghĩa vũ trang. đấu tranh chính trị. khởi nghĩa từng phần.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khởi nghĩa vũ trang.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP