Hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ...

Chương 4: Oxi - Không Khí Hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tíc...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ ca nhất? Ứng dụng phản ứng này để làm gì?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương trình phản ứng khí C2H2 cháy:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Để có phản ứng cháy xảy ra ở nhiệt độ cao nhất thì tỉ lệ thể tích:

VC2H2 : VO2 = 1: 2,5

Ứng dụng của phản ứng này dùng trong xì đèn.

Oxi – axetilen để hàn và cắt kim loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP