Hỗn hợp E chứa một axit béo no...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp E chứa một axit béo no, một chất béo r...

-2
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp E chứa một axit béo no, một chất béo rắn v| glixerol. Đốt ch{y ho|n to|n 0,141 mol E
cần vừa đủ 10,885 mol O2, sản phẩm ch{y thu được thấy khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là
34,18 gam. Khối lượng ứng với 0,14 mol E l| m gam (biết E phản ứng được với tối đa 0,06 mol NaOH).
Gi{ trị của m l|:
A. 26,06 B. 24,32 C. 28,18 D. 20,94

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
2
Tại sao a-b = 0.06- 0.14 vậy ạ

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP