Hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X, Y (biết Y hơn X một liên kết peptit, cả X và Y đều được tạo ra từ 2 aminoaxit A, B có dạng H2NCmH2mCOOH, MA < MB). Cho 0,1 mol hỗn hợp T tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 0,42 mol muối của aminoaxit A và 0,14 mol muối amino axit B. Mặt khác để đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần 14,112 lít khí Oxi đo ở đktc. Phân tử khối của X có giá trị là A. 345 B. 444 C. 387 D. 416

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Số N trung bình = (nA + nB)/nT = 5,6 —> X là pentapeptit (0,04 mol) và Y là hexapeptit (0,06 mol) Quy đổi 0,1 mol T thành: C2H3ON (0,56 mol); CH2 (a mol), H2O (0,1 mol) —> mT/nO2 = (0,56.57 + 14a + 18.0,1)/(0,56.2,25 + 1,5a) = 13,2/0,63 —> a = 0,42 m muối = 0,42A + 0,14B = 0,56.57 + 14a + 0,56.40 —> 3A + B = 430 Do MA < MB nên A = 97 (GlyNa) và B = 139 (ValNa) là nghiệm duy nhất. X là (Val)u(Gly)5-u Y là (Val)v(Gly)6-v —> nVal = 0,04u + 0,06v = 0,14 —> u = 2 và v = 1 là nghiệm duy nhất X là (Val)2(Gly)3 —> MX = 387

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP