Hỗn hợp X gồm hexametylenđiamin axit glutamic tripeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hexame...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu và α-amino axit Y (CnH2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu được a mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong lấy dư, thu được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 2,06. B. 2,16. C. 2,36. D. 2,26.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số N = nHCl/nX = 1,5 Độ không no k = Số COO = nNaOH/nX = 1,3 —> Số O = 2,6 nCO2 = nCaCO3 = 0,96 —> Số C = nCO2/nX = 4,8 X có dạng CnH2n+2-2k+xNxOy. Thay số vào được C4,8H10,5N1,5O2,6 —> nH2O = 0,2.10,5/2 = 1,05 nN2 = 0,2.1,5/2 = 0,15 —> nCO2 + nH2O + nN2 = 2,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP