Hợp chất hữu cơ X C5H11NO2 tác dụng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X (C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X (C5H11NO2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được muối natri của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là: A. 6. B. 2. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cấu tạo của X: CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3 (CH3)2C(NH2)-COO-CH3 CH3-CH(NH2)-COO-C2H5 NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 NH2-CH2-COO-CH(CH3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP