I’ve never really enjoyed going to the ballet...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’ve never really enjoyed going to the ballet ỏ t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’ve never really enjoyed going to the ballet ỏ the opre; they’re not really my _________ .

A. piece of cake B. sweets and candy C. biscuit D. cup of tea

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) be not one’s cup of tea: không thuộc sở thích của ai đó

Các đáp án còn lại:

A. (to) be a piece of cake: việc rất dễ

B. sweets and candy: bánh kẹo, đồ ngọt

C. biscuit: bánh quy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP