Hardly did he enter the room when all...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Hardly did he enter the room when all the lights ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Hardly did he enter the room when all the lights went out.

A. did he enter B. when C. the lights D. went

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa lại: did he enter => had he entered

Cấu trúc đảo ngữ: Hardly/Barely/Scarcely + auxiliary + S+ when + clause: vừa mới...thì

Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

Dịch: Anh ấy vừa mới bước vào phòng thì tất cả các bóng đèn vụt tắt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP