Julie had a training course in alternative medicine...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Julie had a training course in alternative medici...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Julie had a training course in alternative medicine. She was able to help the man out of danger.

A. Much as Julie had a training course in alternative medicine, she was able to help the man out of danger.

B. Having trained in alternative medicine, Julie was able to help the man out of danger.

C. But for a training course in alternative medicine, Julie could have helped the man out of danger.

D. Despite training in alternative medicine, Julie was able to help the man out of danger.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Julia đã tham gia một khóa đào tạo về y học cổ truyền. Cô ấy có thể giúp người đàn ông đó thoát khỏi nguy hiểm.

= B. Đã được đào tạo về y học cổ truyền, Julie đã có thể giúp người đàn ông đó thoát khỏi nguy hiểm.

Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Phân từ hoàn thành (Having PII), có chức năng trạng ngữ được rút gọn để diễn tả 1 hành động đã hoàn thành trước 1 hành động khác xảy ra trong quá khứ (Lưu ý rằng 2 hành động này phải có chung 1 chủ ngữ).

Các đáp án còn lại không phù hợp:

A. Mặc dù Julie đã tham gia một khóa đào tạo về y học cổ truyền, cô đã có thể giúp người đàn ông đó thoát khỏi nguy hiểm.

C. Nếu không có một khóa đào tạo về y học cổ truyền, Julie đã có thể giúp người đàn ông đó thoát khỏi nguy hiểm.

D. Mặc dù đã được đào tạo về y học cổ truyền, Julie đã có thể giúp người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP