Peter used to work as a journalist for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Peter used to work as a journalist for a local ne...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Peter used to work as a journalist for a local newspaper.

A. Peter enjoyed working as a journalist for a local newspaper.

B. Peter no longer likes the job as a journalist for a local newspaper.

C. Peter has stopped working as a journalist for a local newspaper.

D. Peter refused to work as a journalist for a local newspaper.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Peter từng làm việc với tư cách là một nhà báo cho một tòa soạn địa phương.

= C. Peter đã ngừng làm việc với tư cách là một nhà báo cho một tòa soạn địa phương.

Chú ý: used to V: đã từng làm gì trong quá khứ, nhưng hiện không làm nữa.

Các đáp án còn lại sai nghĩa:

A. Peter đã yêu thích công việc nhà báo cho một toà soạn địa phương.

B. Peter không còn thích công việc nhà báo cho một toà soạn địa phương.

D. Peter đã từ chối làm việc với tư cách là một nhà báo cho một tòa soạn địa phương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP