Extinction mean a situation _________ a plant an...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Extinction mean a situation _________ a plant, an...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Extinction mean a situation _________ a plant, an animal or a way of life etc... stop existing.

A. to which B. in which C. on which D. for which

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Khi which thay thế cho situation thì trạng từ đi cùng nó phải là in.

Dịch: Tuyệt chủng có nghĩa là một trạng thái mà trong đó một loài cây, một loài động vật hoặc là một cách sống nào đó, vv ... dừng việc tồn tại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP