As far as I’m concerned it was the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng As far as I’m concerned, it was the year 2007 tha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

As far as I’m concerned, it was the year 2007 that Vietnam joined the World Trade Organization

A. concerned B. the year 2007 C. that D. the

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Sửa the year 2007 => in 2007.

Cấu trúc câu nhấn mạnh thời gian: It tobe + trạng ngữ chỉ thời gian + that S V O.

Ví dụ: I was born in 2000 => It was in 2000 that I was born.

Dịch: Theo như tôi được biết, 2007 là năm Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Quốc tế.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP