Publishing in the UK the book has won...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Publishing in the UK, the book has won a number o...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs.

A. Publsihing in the UK B. has won

C. in D. book fairs

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa lại: Publishing in the UK => Published in the UK

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng cụm quá khứ phân từ (past participle phrase) để rút gọn mệnh đề.

Dịch : Được xuất bản ở Anh, gần đây cuốn sách đã giành được một số giải thưởng trong các hội chợ sách khu vực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP