In life _________ can make a mistake we’re...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In life, _________ can make a mistake; we’re all ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In life, _________ can make a mistake; we’re all human.

A. anyone B. someone C. some people D. not anybody

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: xét về nghĩa

A: anyone: bất cứ ai

B: someone: ai đó

C: some people: một vài người

D: not anybody: không phải bất cứ ai

Dịch nghĩa: Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm, vì chúng ta là con người.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP