In remote communities it's important to replenish stocks...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In remote communities, it's important to replenis...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In remote communities, it's important to replenish stocks before the winter sets in.
A. remake B. empty C. refill D. repeat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: replenish (làm đầy) >< empty ( làm cho cạn)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP