-John: “ Would you like to join our...

-John: “ Would you like to join our volunteer group this summer?”- Mi...

0
-John: “ Would you like to join our volunteer group this summer?”
- Mike: “ _________”.
I wouldn’t like. Thank you.Do you think I would?Yes, you’re a good friend.Yes, I’d love to. Thanks.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Yes, I’d love to. Thanks.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP