Khi đường kính của khối kim loại đồng...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Khi đường kính của khối kim ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Khi đường kính của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại
A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giảm 4 lần chọn D nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP