Kim loại mà khi tác dụng với HCl...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Kim loạ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

  • A. Al.
  • B. Mg.
  • C. Fe.
  • D. Zn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP