Lượng tử ánh sáng - Hệ thức Einstein...

Lượng tử ánh sáng - Hệ thức Einstein

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hệ thức Einstein: \(E=mc^2=\dfrac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

\(E\): năng lượng toàn phần của vật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP